Guziki

Status prawny

Przedszkole Nr 432 jest przedszkolem publicznym, wchodzącym w skład jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy, nieposiadającej osobowości prawnej.

Podstawą prawną działania Przedszkola jest:

  1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
  2. Karta Nauczyciela – Ustawa z 26 stycznia 1982r (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami)
  3. Akt założycielski
  4. Statut Przedszkola

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

11-09-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 178