Guziki

Opłaty

Na podstawie:

 1. Uchwały nr XLIX/1205/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 2. Art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole wynoszą:

 1. Dzienna stawka żywieniowa naliczana za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 10,00 zł i obejmuje trzy posiłki: śniadanie, obiad oraz podwieczorek.
 2. W przedszkolu obowiązują ustawowo określone ulgi i zwolnienia z opłat.

Nieobecności dziecka w Przedszkolu można zgłosić:

 1. Za pośrednictwem Programu iPrzedszkole
 2. Telefonicznie: 511-177-270 , ze wskazaniem: imienia i nazwiska oraz grupy, do której uczęszcza dziecko
 3. Osobiście w przedszkolu

Zgłoszenia nieobecności dziecka należy dokonać nie później niż do godziny 9.00.

Odpisy

 1. Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za korzystanie z posiłku za każdy dzień z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka.
 2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w przedszkolu za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku, w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone najpóźniej w danym dniu do godz. 9:00.
 3. Wpłat za żywienie dokonuje się na rachunek bankowy: DBFO, ul. Stojanowska 12/ 14, 00-558 Warszawa. Nr rachunku: 70 1030 1508 0000 0005 5111 1002 . W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz okres rozliczeniowy, którego dotyczy wpłata.
 4. W wyjątkowych przypadkach opłatę za żywienie można uiścić gotówką u kierownika gospodarczego.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-09-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 181