Guziki

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym zadania wynikające ze Statutu Przedszkola dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor, wicedyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

W roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu jest zatrudnionych 14 nauczycieli , w tym:

L.p.

Imię i Nazwisko nauczyciela

Stopień awansu zawodowego

Godziny pracy

1.

Dziubińska Anna

Nauczyciel kontraktowy

Zgodnie z Arkuszem Organizacji

2.

Kowalczyk Ewa

Nauczyciel kontraktowy

Zgodnie z Arkuszem Organizacji

3.

Krajewska Emilia

Nauczyciel stażysta

Zgodnie z Arkuszem Organizacji

4.

Kurek Anna

Nauczyciel kontraktowy

Zgodnie z Arkuszem Organizacji

5.

Malejki Malwina

Nauczyciel kontraktowy

Zgodnie z Arkuszem Organizacji

6.

Matuszewska Monika

Nauczyciel kontraktowy

Zgodnie z Arkuszem Organizacji

7.

Okoń Oktawia

Nauczyciel kontraktowy

Zgodnie z Arkuszem Organizacji

8.

Poletyło Monika

Nauczyciel kontraktowy

Zgodnie z Arkuszem Organizacji

9.

Pszczoła Agnieszka

Nauczyciel kontraktowy

Zgodnie z Arkuszem Organizacji

10.

Staroń Iwona

Nauczyciel kontraktowy

Zgodnie z Arkuszem Organizacji

11.

Wajgelt Luiza

Nauczyciel mianowany

Zgodnie z Arkuszem Organizacji

12.

Walczak – Kędzierska Teresa

Nauczyciel kontraktowy

Zgodnie z Arkuszem Organizacji

13.

Węclewska Bogusława

Nauczyciel dyplomowany

Zgodnie z Arkuszem Organizacji

14.

Wysocka Magdalena

Nauczyciel stażysta

Zgodnie z Arkuszem Organizacji

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

11-09-2018 - Edycja treści.

10-05-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 104